Čo predstavuje úrok v trhovej ekonomike?

Čo predstavuje úrok v trhovej ekonomike?

Úrok reprezentuje v trhovej ekonomike nástroj, prostredníctvom ktorého možno sprostredkovane ovplyvniť spotrebu obyvateľstva, podnikov a iných ekonomických subjektov v hospodárstve. Sprostredkovane z dôvodu, že prostredníctvom úrokových sadzieb sa koriguje ochota týchto subjektov zadlžovať sa alebo naopak ukladať svoje prostriedky vo finančných inštitúciách. Prečítajte si na tému úrok niečo viac.

Dva základné pohľady na úrok

Na úrok môžeme nazerať z dvoch základných pohľadov. Jedným je jeho vnímanie ako výnosu, v prípade, že ukladáme a poskytujeme finančné prostriedky určitej inštitúcii (zákonite to nemusí byť len banka) s cieľom ich zhodnotenia, čo sa považuje za najčastejší motív. A druhým je jeho vnímanie v kontexte ceny, ktorú vynakladáme, keď si peniaze požičiavame za rôznym účelom (opäť to nemusí byť len finančná inštitúcia v podobe banky).

Úrok je vyjadrený cenou, ktorá odráža zapožičanie finančných prostriedkov na trhu. Potom nominálna výška úroku je stanovená obojstranným pomerom dopytu a ponuky kapitálu nadanom trhu. Podľa Európskej centrálnej banky je nominálna úroková sadzba dohodnutá a hradená sadzba, a ako príklad uvádza sadzbu hypotekárneho úveru, ktorú platia vlastníci nehnuteľnosti. Úrok nám sám o sebe nič nehovorí, resp. len to, že je vyjadrením ceny požičaných finančných prostriedkov, preto je to potrebné zadefinovať úrokovú sadzbu.

Úroková sadzba slúži na stanovenie úroku

Úrokovú sadzbu môžeme označiť ako stanovenie úroku, ktorý uhrádzame za pôžičku finančných prostriedkov, pričom je stanovené obdobie tejto výpožičky.

Úroková miera alebo úroková sadzba predstavuje výpočet úroku, alebo stanovenie jeho výšky. Je najčastejšie vyjadrená percentom v ročnom vyjadrení – p.a (per annum). Pri úveroch je však oveľa dôležitejšie sledovať RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ktorá nám hovorí nielen o výške samotného úroku, ale zahŕňa aj ostatné náklady, vynaložené v súvislosti so získaním a splácaním úveru. Je to vyjadrenie ceny úveru so všetkými náležitosťami, ktoré nezahŕňajú len samotný úrok. Zároveň je indikátorom, na základe ktorého možno porovnávať úvery komerčných bánk (samozrejme, s prihliadnutím na rovnaké obdobie splatnosti aj objem získaných finančných prostriedkov). V neposlednom rade je dôležité spomenúť aj základnú úrokovú sadzbu ECB, ktorá je určená pre hlavné refinančné operácie.

successĎakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?